امروز پنجشنبه 23 آذر 1396 و شما در هشتمين انديشمند هستيد بخش جديد دانش کاپ را از دست ندهيد
  • http://www.2o0.ir/barem1096.html
  • http://www.2o0.ir/dars-azad-2.html
  • http://www.2o0.ir/dars-azad.html
  • http://www.2o0.ir/t-10-1.html
  • http://www.2o0.ir/zi-10-95.html
  • http://www.2o0.ir/r-7-95.html
توجه توجه !! اطلاعیه مشکل دسترسی به فایل های سایت

توجه کنید : بنابر بروزرسانی نشدن سایت در ماه های اخیر و مشکلاتی که به وجود امده اگر در لینک های دانلود مشکل بود لطفا سریعا اطلاع دهید و برای دسترسی به فایل اگر لینک دانلود کار نکرد پس از .UP از 2O0 استفاده نمایید. باتشکر (مدیریت دانش کاپ )

(2وسپسo انگلیسی و سپس 0 )

این سایت دارای آرشیو قدرتمندی است کافیست از آن با راهنمایی بالا استفاده کنید.

برای دیدن به ادمه مطلب بروید

منبع : دانش آموز تیز هوش

مطالب تکمیلی پودمان امور اداری و مالی کاروفناوری هشتم 

طریقه بدست آوردن توابع مثلثاتی در اکسل 

Trigonometric functions 

 

در اکسل می توان توابع مثلثاتی زوایای مختلف از صفر تا 360 درجه را بر حسب درجه و رادیان حساب کرد. این توابع عبارتند از  : 

سینوس - کسینوس - تانژانت - کتانژانت - سکانت و کسکانت 

 


 سینوس -  SIN

 

برای پیدا کردن مقدار سینوس باید زاویه را به رادیان تبدیل کرد مانند فرمول زیر: 

=SIN(RADIANS(45))= 0.7071 

 


 کسینوس -  COS

 

برای پیدا کردن مقدار کسینوس باید زاویه را به رادیان تبدیل کرد مانند فرمول زیر: 

=COS(RADIANS(45))= 0.7071 

 


تانژانت -  Tg

 

برای پیدا کردن مقدار تانژانت باید زاویه را به رادیان تبدیل کرد مانند فرمول زیر: 

=Tg(RADIANS(45))= 1

 


 

کتانژانت -  COT

برای پیدا کردن مقدار کتانژانت باید زاویه را به رادیان تبدیل کرد مانند فرمول زیر: 

=COT(RADIANS(45))= 1 


 

سکانت-  SEC

برای پیدا کردن مقدار سکانت باید زاویه را به رادیان تبدیل کرد مانند فرمول زیر: 

=SEC(RADIANS(45))= 1.41421


 

کسکانت-  CSC

برای پیدا کردن مقدار کسکانت باید زاویه را به رادیان تبدیل کرد مانند فرمول زیر: 

=CSC(RADIANS(45))= 1.41421  


 

برای دانلود نرم افزار پیداکردن توابع مثلثاتی زوایای مختلف تا 16 رقم بر روی لینک زیر کلیک نمایید. 

نرم افزار توابع مثلثاتی