امروز پنجشنبه 06 آبان 1395 و شما در هشتمین اندیشمند هستید بخش جدید دانش کاپ را از دست ندهید

آخرین ارسال های انجمن

عنوان پاسخ بازدید توسط
4 329 admin-alireza
4 393 9177300093
4 367 admin-alireza
  • http://www.2o0.ir/go.html
  • http://www.2o0.ir/bodjehbande-dars-joghrafi10-95-96.html
  • http://www.2o0.ir/nomoneh-soal-joghrafia-dahom10-4-b1.html
  • http://www.2o0.ir/nomoneh-soal-joghrafia-dahom10-3.html
  • http://www.2o0.ir/nomoneh-soal-fizik-dahom-1.html
  • http://www.2o0.ir/joghrafia10-powerpoint-dars2.html
متفاوت ترین پورتال درسی ایران
تصویر : http://up.2o0.ir/view/1809395/TABLEGH95.png

برای دیدن به ادمه مطلب بروید

منبع : دانش آموز تیز هوش

مطالب تکمیلی پودمان امور اداری و مالی کاروفناوری هشتم 

طریقه بدست آوردن توابع مثلثاتی در اکسل 

Trigonometric functions 

 

در اکسل می توان توابع مثلثاتی زوایای مختلف از صفر تا 360 درجه را بر حسب درجه و رادیان حساب کرد. این توابع عبارتند از  : 

سینوس - کسینوس - تانژانت - کتانژانت - سکانت و کسکانت 

 


 سینوس -  SIN

 

برای پیدا کردن مقدار سینوس باید زاویه را به رادیان تبدیل کرد مانند فرمول زیر: 

=SIN(RADIANS(45))= 0.7071 

 


 کسینوس -  COS

 

برای پیدا کردن مقدار کسینوس باید زاویه را به رادیان تبدیل کرد مانند فرمول زیر: 

=COS(RADIANS(45))= 0.7071 

 


تانژانت -  Tg

 

برای پیدا کردن مقدار تانژانت باید زاویه را به رادیان تبدیل کرد مانند فرمول زیر: 

=Tg(RADIANS(45))= 1

 


 

کتانژانت -  COT

برای پیدا کردن مقدار کتانژانت باید زاویه را به رادیان تبدیل کرد مانند فرمول زیر: 

=COT(RADIANS(45))= 1 


 

سکانت-  SEC

برای پیدا کردن مقدار سکانت باید زاویه را به رادیان تبدیل کرد مانند فرمول زیر: 

=SEC(RADIANS(45))= 1.41421


 

کسکانت-  CSC

برای پیدا کردن مقدار کسکانت باید زاویه را به رادیان تبدیل کرد مانند فرمول زیر: 

=CSC(RADIANS(45))= 1.41421  


 

برای دانلود نرم افزار پیداکردن توابع مثلثاتی زوایای مختلف تا 16 رقم بر روی لینک زیر کلیک نمایید. 

نرم افزار توابع مثلثاتی

کانال تلگرامی دانش کاپ .:. جهت دریافت مطالب سایت سریعتر و بهتر عضو کانال ما شوید